Veteraner i Beredskabet

I August 2019 starter Østsjællands Beredskab et nyt uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb på brandstationen i Roskilde, som er målrettet danske krigsveteraner.

Målet er, at du kommer nærmere at kunne anvende dine personlige kompetencer og de kompetencer og den erfaring du har fra udsendelse til et virke i beredskabet. Det gør vi ved at invitere dig ind i den uddannelsesramme vi bruger i redningsberedskabet.

Østsjællands Beredskab sørger for materiel og mundering. Du skal møde op med mod på at stifte bekendtskab med brandmandsverdenen og dine holdkammerater, som er veteraner ligesom dig selv

Forløbet

Forløbet spænder over 5 måneder med én undervisningsaften om ugen og én weekend om måneden. Du skal møde på brandstationen tirsdag i tidsrummet 18-22 samt 8-16 i weekenderne og vil få tilsendt en uddannelsesplan, så du ved hvilken undervisning, der ligger på hvilke dage. Der kommer til at være 12 veteraner på forløbet og uddannelsen varetages af faginstruktører fra Østsjællands Beredskab.

Forløbet bygger på følgende:

  • Introduktion til redningsberedskabet
  • Konvertering af din førstehjælp fra Forsvaret
  • Grunduddannelsen som brandmand
  • Uddannelse til hjælperøgdykker
  • Kursus i håndtering af tilskadekomne
  • Muligheder for tilknytning til beredskabet
Hør mere hos Østsjællands Beredskab:
veteraner@oesb.dk
Tlf.: 33 43 18 00