Ansøgning om midlertidig overnatning,

 Hvis du skal overnatte i en bygning som ikke normalt anvendes til overnatning, så skal overnatningen godkendes. Det er beredskabet som godkender overnatninger på skoler, daginstitutioner, sportshaller og lignende. Vi skal have ansøgningen senest 2 uger inden overnatningens påbegyndelse. Der skal fremsendes en plantegning over bygningen som anvendes til overnatning, sammen med det udfyldte ansøgningsskema. Ved ansøgning bekræfter man at nedenstående regler overholdes!

Bemærk at vores sagsbehandling udelukkende omhandler brandsikkerheden, man skal altså selv sørge for at have råderet over lokalerne.

Ved gennemførelse af midlertidige overnatninger skal man overholde reglerne i driftsmæssige forskrifter, særligt kapitel 11, som kan læses her

Kontakt Myndighedsafdelingen

Midlertidig overnatning ansøges her