Beredskabsassistent ved Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab er en sammenlægning af 8 kommuners beredskab til ét samlet beredskab. Vi søger en beredskabsassistent til brandtjenesten på St. Roskilde, Gl. Vindingevej 10, 4000 Roskilde.

Østsjællands Beredskab varetager de beredskabsopgaver, som tidligere lå i henholdsvis Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. Vi har ca. 150 fastansatte, 150 frivillige og et budget på ca. 100 mio. kr.

Arbejdsopgaver:

 • Virke som brandmand på udrykninger
 • Kørsel til diverse alarmer
 • Opsætning af og kørsel til nødkald
 • Vagtrundering af kommunale bygninger
 • Eftersyn af brandhaner
 • Eftersyn af håndildslukkere
 • Deltage i den daglige drift og vedligeholdelse af stationer, køretøjer og materiel
 • Administrativt arbejde if. med registrering og afrapportering
 • Medvirke til løsning af øvrige opgaver i Østsjællands Beredskab

Kvalifikationer:

 • Vedligeholdt brandmandsuddannelse
 • Praktiker med tekniske færdigheder
 • Gode IT færdigheder
 • Kørekort kategori B og C (gerne B/E og C/E)
 • God fysisk form
 • Ren straffeattest
 • Serviceorienteret, myndig og ansvarsbevidst
 • Gode samarbejdsevner
 • Fleksibel og med god situationsfornemmelse
 • Det er en fordel hvis du er uddannet Holdleder
 • Det er en fordel hvis du er uddannet dykker og/eller lineholder
 • Det er en fordel med øvrige beredskabsfaglige kurser og instruktørvirke

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt og afvekslende job
 • En fuldtidsstilling med skiftende 12 timers vagter med dagvagter og nattjeneste i fastlagt skema
 • En arbejdsplads i stadig udvikling med mulighed for indflydelse på arbejdsindhold og tilrettelæggelse

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter principperne for Ny Løn i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingsindhold, arbejdstider m.v. fås ved henvendelse til Operativ Leder Gitte Lundorf 21 42 40 14 eller mail gittecpl@oesb.dk

Vil du vide mere om Østsjællands Beredskab henvises til vores hjemmeside www.oesb.dk

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Du skal sende din ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og dokumentation for tidligere ansættelse samt eventuelle referencer til oesb@oesb.dk. Ansøgningsfristen er senest onsdag den 17. oktober 2018 kl. 12.00

Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en eventuel fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation

Eventuelle samtaler vil blive afholdt tirsdag den 23. oktober 2018 mellem 08.00 - 16.00

DELTIDSBRANDMAND MED HOLD-LEDERFUNKTION TIL DELTIDSSTYRKEN PÅ STATION ROSKILDE

Brænder du for at hjælpe, og være med når dit lokale brandvæsen rykker ud? Østsjællands Beredskab søger deltidsbrandfolk/holdleder til snarest mulig tiltrædelse på de faste hold.
Jobbet som deltidsbrandmand Vores deltidsstyrke består p.t. af i alt 20 brandfolk/holdledere, der på deltid varetager dele af brandudryk-ningen ved Station Roskilde i 3 faste vagthold. Du indgår i jobbet som deltidsbrandmand og holdleder afløser i gruppen. Man deltager i fast vagtrul hvor grupperne løbende tilpasser vagterne ift. primær arbejdsplads.

HOLD-LEDERFUNKTION TIL DELTIDSSTYRKEN PÅ STATION ROSKILDE
Ledige stillinger

Østsjællands Beredskab er en sammenlægning af 8 kommuners beredskab til ét samlet beredskab, der nu søger et antal deltidsbrandmænd til snarest mulig tiltrædelse på de faste hold.

Østsjællands Beredskab varetager de beredskabsopgaver, som tidligere lå i henholdsvis Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner.

Ledige stillinger
ØSB admØSB adm