Team Ildfugle

Tilbuddet er målrettet ikke uddannelsesparate unge i alderen 18-30 år. Der er særligt fokus på unge fra udvalgte boligområder med en vis social belastning, men projektet henvender sig til alle unge i aldersgruppen, som måtte have brug for et positivt skub i retning af selvtillid, fællesskab, netværk og relationer. Deltagergruppen udvælges med udgangspunkt i den viden, man bl.a. i Kommunernes Landsforening har indsamlet om effekten af fokuserede indsatser for særlige grupper af børn og unge. Viden som bl.a. giver et indblik i de unges uddannelsesparathed og deres faglige personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at klare sig videre i uddannelse og job, og viden om de sociale, beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger, som enhver ung kan stå overfor, men som gør sig særligt gældende i udsatte boligområder.

Alt om Ildfugle

HVAD

Forløbet indeholder en bred vifte af temaer og lektioner, der har såvel boglig som praktisk karakter, men som fokuserer på personlig og social udvikling med konkrete værktøjer til at håndtere de krav, der stilles til den unge fra omverdenen. Østsjællands Beredskab benytter sig af en bred sammensætning af beredskabsfaglige og almene undervisningsforløb til at give den unge en oplevelse af øget selvværd og tillid i sociale relationer. Gennem forløbet vil den unge udvikle sig indenfor blandt andet:

  • Team building
  • Personlig udvikling
  • Sociale relationer
  • Arbejdsparathed
  • Sundhed, kost og motion
  • Brandslukning
  • Førstehjælp

HVORDAN

Forløbet som Ildfugl strækker sig over 12 uger med daglig undervisning i et bredt sammensat læringsforløb. Undervisningen varetages af Østsjællands Bereskabs instruktører og tilrettelægges ud fra velprøvede undervisningsforløb og tilpasses til det enkelte hold Ildfugle for at sikre opfølgning og skræddersyede læringsforløb, der afspejler den unges kompetencer. Undervisningen er praksisnær og anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i de undervisningsforløb brandfolk gennemgår i beredskabet, såvel som meget andet, der på helt konkret vis tager udgangspunkt i de udfordringer, som de unge møder i deres dagligdag. Forløbet indeholder bespisning af de unge, som på den måde dels kan koncentrere sig om selve forløbet og dels bliver inviteret ind i en kultur om sund kost, der giver energi til de udfordringer, der skal håndteres undervejs.

EFFEKT & UDBYTTE

Projekt Ildfugle har fået mange og meget positive tilbagemeldinger på de sidste års forløb. En stor andel af de deltagende unge finder evner og inspiration til at påbegynde arbejde eller uddannelse efter endt forløb, hvor de i høj grad har flyttet personlige grænser, dannet netværk og fået nye, sociale relationer. For nogles vedkommende har forløbet som Ildfugl været netop det skridt, der satte dem i stand til på sikker og kompetent vis at navigere i eget liv.