Øst Sjællands Beredskabs Hjælpemiddeldepot for Køge Kommune

Hjælpemiddeldepotet er placeret på Tigervej 8, 4600 i Køge. Depotet bliver driftet af 4 dygtige depotteknikere/chauffører og en daglig leder.

Den overordnede opgave hedder: opbevaring, lagerføring og drift af Køge Kommunes Hjælpemiddeldepot. Og de tilhørende administrative opgaver.

Vi står for udbringning, returnering, desinfektion, rengøring, service, vedligeholdelse, reparation, tilpasning og lagerføring af Køge Kommunes

 • Genbrugshjælpemidler: kørestole, gang redskaber, badebænke…….
 • Arbejdsmiljøhjælpemidler: plejesenge, personlifte og tilbehør….
 • Velfærds teknologiske hjælpemidler: el badestole, personlifte, anti liggesårs madrasser
 • Nødkaldeanlæg
 • Servicering og reparation af hjemmeplejens og hjemmesygeplejens cykler
 • Varemodtagelse, kontrol og opmærkning af nyindkøbte hjælpemidler
 • Små boligændringer og tilpasninger
 • Udlevering af hjælpemidler til den kommunale Daglig Rehabiliteringsafdeling
 • Assistering af den kommunale Palliative sygepleje
 • Håndtering og drift af børnehjælpemidler til de kommunale Børne Institutioner

Derudover assisterer vi hjemmeplejen ved logistik af arbejdsmiljø hjælpemidler ved deres forflytningskurser. Det omfatter plejesenge, personlifte, vendelagensystemer, udkørsel til kuruslokaliteter rundom i kommunen, returnering og efterfølgende rengøring og klargøring.

Service skrank: Køge Kommunes sagsbehandlende terapeuter fra Myndigheds Afdelingen betjener en Service skrank placeret på hjælpemiddeldepotet hver torsdag fra kl.12 -14.

Der kan borgere fra Køge Kommune henvender sig direkte fra gaden og få hjælp til udlevering af små hjælpemidler og små reparationer på stedet.

Den daglige leder har tæt kontakt til Køge Kommunes interessenter fra bland andet Social- og Sundhedsafdelingen. Hjælpemiddeldepotet står også for et stort antal administrative opgaver forbundet med driften af depotet.

 • Nyindkøb af hjælpemidler
 • Varemodtagelse
 • opmærkning af disse
 • Fakturakontrol og overvågning af indkøbsaftaler med leverandører

ØSB ’s hjælpemiddeldepot er en dynamisk, opgavefleksibel afdeling indenfor den dynamiske virksomhed ØSB. Vi, der er ansat på depotet, håber at vi kan udvide opgaveviften til at varetage sammenlignelige opgaver for de andre kommuner der er tilknyttet ØSB OG udvide samarbejdet med Køge Kommune på andre områder.