DIREKTION

lars.jpg
Lars Robetje
Beredskabsdirektør
Jesper_pic-1.jpg
Jesper Lyster
Vicedirektør

Østsjællandsberedskab er opbygget udfra ledelsesfilosofi som bygger på leadership pipeline.

Direktionen udgør derfor den øverste ledelse i organisationen med en Beredskabsdirektør og en Vicedirektør.

Direktionens opgaver er at tilsikre sammenhængskraften, såvel internt som eksternt, på de politiske beslutninger, samt at disse bliver eksekveret i organisationen.

Direktionens opgave er ligeledes at fungere som ejerkommunernes rådgiver på såvel det politiske niveau som på det faglige niveau, på hvad angår beredskabsfaglige spørgsmål.