Østsjællands Beredskab
Kasse og regnskabsregulativ

Østsjællands Beredskab er stiftet som et § 60 fællesskab. Østsjællands Beredskab er jf. vedtægterne underlagt, regnskabsaflæggelse efter reglerne i budget- og regnskabssystemet.
Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede rammer for styring af Østsjællands Beredskabs kasse- og regnskabsvæsen. Beredskabsdirektøren er ansvarlig for regulativets overholdelse og skal tage initiativ til ændring af regulativ og uddybende bilag, hvis der vurderes behov for det…