Statistisk overblik: Naturbrande i landets kommuner

Sommeren 2018 har budt på et rekordhøjt antal naturbrande. Her finder du en oversigt over naturbrande i maj, juni og juli fordelt på landets 98 kommuner.

Sommeren i år har været knastør og varm. Det har medført et rekordstort antal naturbrande på 2.091 for perioden maj-juni-juli. Det er 3,5 gange mere end gennemsnittet for samme periode de seneste fem år.

I den vedhæftede pdf-fil kan du se antal naturbrande fordelt på landet 98 kommuner.

Husk! Naturen er stadig knastør. Her er fire råd til at undgå, at der opstår brand i naturen:

• Overhold det lokale afbrændingsforbud
• Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen
• Undlad at parkere bilen i højt græs – katalysatoren kan antænde græsset
• Hjælp med at udbrede budskabet

Om tallene
• Naturbrande er brande i f.eks. marker, moser, grøfter eller private haver
• Tallene stammer fra meldinger via 1-1-2 til alarmcentralerne, der registreres som naturbrande. Det validerede antal naturbrande kan afvige en smule fra det her oplyste
• Beredskabsstyrelsens foreløbige analyse indikerer, at knap en tredjedel af årets naturbrande på landsplan er opstået i forbindelse med landbrugsarbejde. Bemærk, at der kan være store lokale udsving, ligesom en mere præcis opgørelse afventer en nærmere analyse
• Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse arbejder på en grundig analyse af årets naturbrande